" A Thiarna, cé chuige a rachamaid ? Is agatsa atá na briathra na beatha síoraí. " Eoin 6: 68


 

Céadaoin na Chéad Seachtaine, Tráth Saor

Leabhar Eabhraigh 2,14-18.
Dá bhrí sin, ós rud é go bhfuil nádúr daonna ag an gclann go léir, ghlac seisean an nádúr céanna sin. Rinne sé é sin chun an té a bhfuil an bás faoina cheannas, is é sin, an diabhal, a scriosadh trína bhás féin,
agus chun a raibh faoi dhaoirse ar feadh a saoil le heagla an bháis a fhuascailt.
Óir is cinnte nach aingil is cúram dó ach sliocht Abrahám.
Mar sin de, níorbh fholáir dó bheith cosúil lena bhráithre i ngach slí ionas go mbeadh sé ina ardsagart trócaireach dílis i seirbhís Dé a dhéanfadh cúiteamh leis i bpeacaí an phobail.
Agus anois ós rud é gur fhulaing sé féin nuair a cuireadh cathú air is féidir leis cabhrú leo siúd a gcuirtear cathú orthu.

Leabhar na Salm 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9.
Altaígí don Tiarna, glaoigí ar a ainm; foilsígí a ghníomhartha do na náisiúin.
Bígí ag canadh dó, déanaigí a mholadh; insígí a éachtaí go léir.
Déanaigí mórtas as a ainm óir is naofa é; gairdigí, a lucht iarrtha, an Tiarna.
Breathnaígí an Tiarna agus a chumhacht; lorgaígí a ghnúis de shíor.

A shliocht Abrahám, a lucht fónaimh féin! a chlann Iacóib dá ndearna sé rogha!
Is é an Tiarna féin ár nDia a bhfuil a bhreitheanna i réim ar fud na cruinne.
Cuimhníonn sé ar a chonradh go brách, ar a ghealltanas go dtí míle glúin,
an conradh a cheangail sé le hAbrahám, an mionn a mhionnaigh sé do Íosác.


Soiscéal Naofa Íosa Críost de réir Mharcais 1,29-39.
Ar dhul amach as an tsionagóg dó, chuaigh sé isteach gan mhoill i dteach Shíomóin agus Aindrias, in éineacht le Séamas agus Eoin.
Bhí máthair chéile Shíomóin ina luí agus an fiabhras uirthi, agus ní dhearna siad aon mhoill gan labhairt leis mar gheall uirthi.
Chuaigh sé anonn chuici, rug ar láimh uirthi agus thóg suas í. D’fhág an fiabhras í agus thosaigh sí ag freastal orthu.
Nuair a bhí an tráthnóna ann, tar éis luí gréine, thug siad chuige cách a bhí tinn agus na daoine a raibh deamhain iontu.
Bhí an chathair ar fad cruinnithe timpeall an dorais,
agus leigheas sé mórán a bhí tinn ó gach sórt galair, agus chaith sé amach mórán deamhan, agus ní ligeadh sé do na deamhain labhairt, mar bhí a fhios acu cérbh é.
D’éirigh sé ina shuí ar maidin tamall maith roimh lá, ghabh sé amach agus d’imigh go dtí áit uaigneach agus bhí sé ansiúd ag guí.
Chuaigh Síomón agus a chompánaigh ar a lorg,
agus nuair a fuair siad é dúirt siad leis: “Tá cách do do chuardach.”
Dúirt sé leo: “Téanam go dtí áit éigin eile, isteach sna bailte móra atá ar cóngar, chun go mbeinn ag seanmóir iontu sin freisin, mar is chuige sin a ghabh mé amach.”
Agus tháinig sé ag seanmóir ina gcuid sionagóg ar fud na Gailíle go léir agus ag caitheamh na ndeamhan amach.Sliocht as na h-aistriúcháin liotúirgeacha an Bhíobla - © An Sagart, Maigh Nuad 2000, Éire
 
©Evangelizo.org 2001-2018