" A Thiarna, cé chuige a rachamaid ? Is agatsa atá na briathra na beatha síoraí. " Eoin 6: 68


 

Déardaoin na Chéad Seachtaine den Aidbhint

Leabhar Íseáia 26,1-6.
An lá sin, beidh an laoi seo á ceol ar thalamh Iúdá: “Tá baile daingean againn; leag sé amach bábhún agus forbhalla dár ndídean.
Osclaígí na geataí! Isteach leis an bpobal fíréanta, an té a sheasann lena ghealltanas,
atá bunúsach ó chroí, a choinníonn an tsíocháin, óir is asatsa atá a mhuinín.
Bíodh bhur muinín as an Tiarna go deo, óir is é an Tiarna an charraig shíoraí;
d’ísligh sé an dream a bhí ina gcónaí ar na harda, muintir an dúnfoirt daingin, leagann sé iad, leagann iad ar lár, caitheann sé síos iad sa láib;
cosa na n-úiríseal agus na mbochtán, siúlann siad orthu ina gcoiscéim.”

Leabhar na Salm 118(117),1.8-9.19-21.25-27a.
Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é; agus go maireann a bhuanghrá go brách.
Is fearr dul i muinín an Tiarna ná i muinín an duine.
Is fearr dul i muinín an Tiarna ná i muinín na bhflatha.

Osclaígí dom doirse na fíréantachta; rachaidh mé isteach a thabhairt buíochais.
Seo agaibh doras an Tiarna trína rachaidh na fíréin isteach.
Gabhaim buíochas leat de bhrí gur éist tú liom; agus gur tú mo shlánaitheoir.

Fóir orainn, achainímid, a Thiarna; a Thiarna, go n-éirí linn!
Is beannaithe in ainm an Tiarna an té atá le teacht. Beannaímid sibh as teach an Tiarna.
Sé an Tiarna Dia ár solas. Gabhaigí ar aghaidh i mórshiúl le craobhacha go beanna na haltóra.


Soiscéal Naofa Íosa Críost de réir Mhatha 7,21.24-27.

“Ní hé gach aon duine a deir liom: ‘A Thiarna, a Thiarna!’ a rachaidh isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a dhéanann toil m’Athar atá ar neamh.
“Duine ar bith, mar sin, a chluineann na briathra seo a deirim agus a dhéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear ciallmhar a thóg teach do féin ar an gcarraig:
thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus ghabh siad ar an teach sin, ach níor thit sé, mar bhí bonn carraige faoi.
“Ach duine ar bith a chluineann na briathra seo a deirim agus nach ndéanann dá réir, ní miste a chur i gcosúlacht le fear gan tuiscint a thóg teach dó féin ar an ngaineamh:
thit an bháisteach ansin agus tháinig na tuilte sléibhe agus shéid na gaotha, agus bhuail siad an teach sin agus thit sé, agus ba mhór an titim í.”Sliocht as na h-aistriúcháin liotúirgeacha an Bhíobla - © An Sagart, Maigh Nuad 2000, Éire
 
©Evangelizo.org 2001-2018